Take a fresh look at your lifestyle.

معرفی مؤثرترین درمان بیماری ام اس (ms) و بهترین داروهای درمان

درمان بیماری ام اس (ms) يا مالتیپل اسکلروزیس امروزه پیشرفت کرده و بسیار مهم است که به کمک روش های نوین و داروهای جدید مثل درمان به کمک سلولهای بنیادی، میتوان از عواقب و عوارض جبران ناپذیر آن جلوگیری کرد.