درباره علل شایع تهوع صبحگاهی و درمان آن بیشتر بدانید

برای همه ما بیدار شدن با حالت تهوع صبحگاهی حس ناخوشایندی برای شروع روز است. در بیشتر موارد حالت تهوع صبحگاهی یک ناراحتی موقتی است و اگر با علائم جدی همراه نباشد، مشکل خا‌صی در میان نیست.

افسردگی بعد از زایمان چه عواقبی دارد؟

افسردگی بعد از زایمان یکی از انواع رایج افسردگی بین زنان است. در اولین روزها و هفته‌های پس از زایمان، مادر احساسات گوناگونی را تجربه می‌کند، احساسات جدیدی مثل شادی، سعادت، افتخار و نیز ممکن است احساسات ناخوشایندی مانند غم‌ و اندوه، ناراحتی…