موثرترین روش درمان کودکان چاق چیست؟

درمان چاقی کودکان یکی از دغدغه های مادران امروزی شده است. یکی از نگرانی‌هایی که این روزها برخی از والدین با آن مواجه هستند، درمان چاقی کودکان است. همان‌طور که می‌دانید این روزها با شیوع بیماری کرونا آمارهای نگران‌کننده‌ای در مورد چاقی…